Adopt a Pet

IC Ptiprince Winona Ryder Winona Ryder

  • Rasa/Breed: Kotka abisyńska/Abyssinian Female
  • Data urodzenia/DoB: 20.12.2015 r.
  • Umaszczenie/Coat: płowy ABYp/fawn ABYp
  • Ojciec/Father: CH UW Ptiprince Balenciaga Cristobal
  • Matka/Mother: Laetitia Casta D'Or Ptiprince

Winona to nieśmiała oraz cudownie wrażliwa i uczuciowa kotka. Najbardziej inteligentna z całej trójki – czasem tak bardzo, że mamy wrażenie, że czyta w naszych myślach. Na jej miłość trzeba zasłużyć, ale jak już kocha, to całą sobą i z tej miłości zabawnie potrafi podgryzać. Jest niczym matka Polka – opiekuje się kociakami do ostatniej chwili ich pobytu w naszym domu.

ENG: Winona is a shy, sensible and affectionate female. The most intelligent of all three – sometimes we wonder if she’s able to read our minds.  You have to deserve her love and attention but once you’ve got it she loves you with her whole soul and body. A real Mother Hen – she takes care of her kittens to their last minutes in our house.